Život bez cigarety? Ako sme sa vo firme popasovali so závislosťou na fajčení

Nežijeme len biznisom. To si povedali v známej slovenskej firme a už viac ako päť rokov pomáhajú zamestnancom prestať fajčiť.

Kolegyne, ktoré sa aktívne zapájajú do programu Zdravá firma. Zdroj: PP.

Slovenská firma Poradca podnikateľa s 30-ročnou históriou má viac ako 130 zamestnancov a jej majiteľovi i vedeniu záleží na zdraví a spokojnosti svojich zamestnancov. Tak už pred šiestimi rokmi vytvorili program Zdravá firma, ktorú iniciovala HR manažérka Miroslava Hubocká. Prvá vec, na ktorú sústredili svoju pozornosť, bolo fajčenie.

Ako projekt prebiehal a aké dosiahli výsledky, ozrejmila marketingová riaditeľka Silvia Milová. „Prvá myšlienka vznikla na konci roku 2016. Iniciatívou majiteľa firmy a našej HR manažérky sme vytvorili skupinu nadšencov na skoncovanie so závislosťou na fajčení, ktorú spontánne prebrala jedna kolegyňa z call centra a viac ako rok koordinovala všetky aktivity.“

Hlavným cieľom bolo pomôcť zamestnancom prestať fajčiť. Oficiálne sa program začal v januári 2017 a počas celého roka sa zrealizovalo 8 stretnutí s viac ako 30 zamestnancami. Výsledok? Počas prvých dvoch rokov prestalo fajčiť 6 kolegov a 80 % z nich to vydržalo doteraz.

Mgr. Miroslava Hubocká, personálna manažérka. Zdroj: PP.

Ako to prebiehalo?
Počas roka každý mesiac-dva organizovali spoločné stretnutia s majiteľom a kolegami – fajčiarmi. Skupina nadšencov pripravovala rôzne aktivity a návrhy k téme a postupne ich preberali s fajčiarmi vo firme.
Pracovná skupina predstavila fajčiarom rôzne výskumy o škodlivosti fajčenia, prednášku s odborníkom, diskutovalo sa o príčinách i následkoch fajčenia. Vypracovali program s konkrétnymi krokmi a majiteľ prisľúbil aj finančnú odmenu pre každého, kto sa rozhodne prestať fajčiť.

Konkrétne zaviedli tieto veci:
1. 300 eur odmena za nefajčenie (vyplatia po troch mesiacoch s podmienkou, že zamestnanec vydrží rok nefajčiť).
2. 40 minút získaný čas na cvičenie v pracovnej dobe / 20 minút denne trávený čas pri cigarete + 20 minút získaných od firmy / – v sídle firmy PP je vlastné fitnes, kde mohli ísť zamestnanci cvičiť už od prvého dňa, čo sa rozhodli nefajčiť.
3. Nainštalovali basketbalový kôš na budovu firmy ako náhradu za čas pri cigarete.
4. Jedna z kolegýň sa stala ambasádorkou projektu a začali sa aj pravidelné stretnutia.

Jeden príklad z diskusií o fajčení:
Čo bude o 30 rokov pri fajčení 10 cigariet denne?
1. 109 500 ks cigariet / 10 ks cigariet denne x 365 dní v roku = 3 650 ks cigariet za rok.
3 650 ks cigariet za rok x 30 rokov = 109 500 ks cigariet za 30 rokov.
2. 16 425 € / 1 cigareta cca 0,15 centov = 109 500 ks cigariet x 0,15 € = 16 425 € za 30 rokov = kúpa auta.
3. Prijímanie toxínov.
4. Ak naukladáme počet vyfajčených cigariet (vyfajčených 10 denne) za 30 rokov na seba, tak nám vznikne pás v dĺžke 740 metrov – zaujímavé.

Po pár mesiacoch sa dostavil prvý úspech: prvé dve zamestnankyne z call centra, sa rozhodli natrvalo prestať fajčiť.
Rozhovor s kolegyňou, čo prestala fajčiť (po pár týždňoch), uviedla, že:
 je pokojnejšia
 nemusí nadrábať fajčenie
 nepribrala
 chuť k jedlu sa jej nezmenila
 nemusí rýchlejšie jesť na obede (ako fajčiar chcela ešte stihnúť v rámci obeda si zapáliť)
 nemá nepokoj fajčiara, že kedy si pôjde zapáliť

Ďalšia kolegyňa sa aktívne podelila na spoločnom stretnutí s pocitmi, aké je to prvé dni a týždne bez cigarety.
Samozrejme, fajčenie je silná závislosť a boli aj „neúspechy“, ľudia prišli raz, vypočuli si návrhy, mnohí aj uznali, že fajčenie škodí, ale nechceli sa tým aktívne zaoberať, nechceli pomoc…prídu, keď budú sami chcieť. Ďalších pár prešlo na náhradu – prišla medzitým novinka Vaporizovanie.

Po roku – v januári 2019 zorganizovali prednášku s odborníkom na tému fajčenia a odvykania – záujem mali mnohí kolegovia. Počas roka sa zapojilo vyše 30 zamestnancov. Z nich šesť trvale prestalo fajčiť cigarety.

Danka Štaffenová, ambasádorka programu. Zdroj: PP.

Ako to s odstupom hodnotí ambasádorka programu pani Danka?
„Osobne celú aktivitu hodnotím pozitívne. Ľuďom sa dala šanca zmeniť svoje návyky a majiteľ aj firma im v tom chcela aktívne pomôcť. Viacerí to zvládli a už to bolo každého individuálne rozhodnutie, ako s danou ponukou naloží.“

Po troch rokoch dospeli spoločnými debatami aj k sekundárnemu uvedomeniu: Závislosť to nie je len fajčenie, je tu alkohol a iné drogy ako čokoláda či nakupovanie. Program pre fajčiarov beží ďalej a každý môže prísť iniciatívne priamo za majiteľom alebo spomínanou kolegyňou, či HR manažérkou.

Máme rok 2023 a aktuálne prebieha 2. ročník celoslovenského projektu Závislosti a vyššie uvedené skutočnosti z firmy Poradca podnikateľa boli aj dôvodom, prečo sa rozhodli stať sa partnerom a mediálne podporiť túto tému.
„Nežijeme len biznisom, podporujeme dobré veci a radi by sme aj takto prispeli k zlepšeniu stavu celej spoločnosti. Radi by sme aspoň morálne podporili všetkých ľudí, ktorí sa rozhodnú so svojou závislosťou niečo urobiť. Za každým rozhodnutím je konkrétny človek. Veríme, že to spoločne zvládneme,“ dodáva na záver pani Milová.

www.pp.sk

Mgr. Juraj Málik, majiteľ PP.

Zdravá náhrada cigariet, jablká z Emilových sadov, vo firme pre zamestnancov. Zdroj: PP.