Poznáme výhercov kvízu!

Čo viete o možnostiach znižovania zdravotného rizika u fajčiarov? To bola téma kvízu, v ktorom ste súťažili o štyri čističky vzduchu.
Z odpovedí sme vyžrebovali šťastných výhercov:

Martina Hlobíková, Jazernica
Ivana Sladeková, Nitra
Jakub Klincko, Martin
Janka Gelatíková, Žilina

Výhercom gratulujeme, spojíme sa s nimi ohľadom odovzdania cien.

Z prieskumu Závislosti inak, ktorý uskutočnili regionálne noviny MY na vzorke takmer 15-tisíc respondentov, vyplynulo, že až takmer 65 % fajčiarov by chcelo s týmto zlozvykom prestať. Realita je však zložitejšia. Odborníci na odvykanie prirovnávajú intenzitu tejto závislosti dokonca k závislosti od heroínu. Ľudia, ktorí podľahnú fajčeniu, tak často pokračujú v tomto zlozvyku aj keď si uvedomujú, že im to už spôsobuje vážne ťažkosti.

Podľa štatistík sa priemerný dospelý fajčiar pokúsi prestať s fajčením 6 – 30-krát. Kvôli závislosti na nikotíne je počet zlyhaní vysoký, len 3 – 4 percentám fajčiarov sa podarí so svojou závislosťou úplne skoncovať bez odbornej pomoci.

Jednou z ciest, ako zmierniť škodlivé dopady fajčenia na populáciu je prístup nazývaný znižovanie rizika. Ten je zameraný na presmerovanie dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení na menej rizikové formy prijímania nikotínu. Nové alternatívy k cigaretám, ako napríklad zariadenia na nahrievanie tabaku alebo elektronické cigarety odbúrali proces spaľovania a neprodukujú tak dym ako cigarety. Uvoľňuje sa z nich aerosól, ktorý obsahuje až o 95 % menej škodlivých látok.

Najlepšie pre zdravie je však prestať používať tabakové výrobky úplne alebo nikdy nezačať.