ĽUDIA FAJČIA KVÔLI NIKOTÍNU, NO ZOMIERAJÚ KVÔLI DYMU

Väčšina slovenských fajčiarov pokračuje v prijímaní nikotínu najškodlivejším možným spôsobom, ktorým je spaľovanie tabaku. Postupne však začínajú objavovať aj menej rizikové alternatívy.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že až polovica fajčiarov umiera predčasne, v priemere sa ich životy skracujú o 10 až 15 rokov. Najčastejším dôvodom sú kardiovaskulárne choroby, infarkt, mozgová mŕtvica, upchávanie ciev, nádorové ochorenia a chronické pľúcne choroby. Väčšina fajčiarov si je pritom zdravotných rizík vedomá. Aj prieskum regionálnych novín MY na vzorke 14 661 respondentov potvrdil, že dvaja z troch slovenských fajčiarov by chceli prestať. A najčastejším dôvodom sú práve obavy o zdravie. Napriek tomu existujte len malé percento fajčiarov, ktorí naozaj so svojím zlozvykom skoncujú. Závislosť na nikotíne je silná a z vlastnej vôle dokáže s fajčením skoncovať len zlomok fajčiarov – odhadom štyri percentá. Aj preto sa v posledných rokoch dostávajú do popredia nové možnosti znižovania zdravotných dopadov fajčenia. Povedomie o týchto možnostiach je však, zdá sa, zatiaľ pomerne nízke.

Väčšina sa zahráva s ohňom

Prevažná väčšina fajčiarov na Slovensku pokračuje v prijímaní nikotínu v jeho najrizikovejšej forme. Viac ako 62 % fajčiarov, ktorí sa zapojili do prieskumu novín MY potvrdilo, že si zapaľuje klasické cigarety a ďalších takmer 7 % fajčí vlastnoručne balené cigarety. Pri spaľovaní tabaku pritom vzniká až 6 000 chemických látok, z ktorých približne stovka je klasifikovaných ako škodlivých zdraviu a ich vdychovanie je hlavnou príčinou vzniku ochorení spojených s fajčením.  
Slováci však postupne začínajú objavovať aj nové menej rizikové alternatívy, i keď ich zastúpenie v populácii zatiaľ ťahá za kratší koniec. Menej ako 18 % respondentov uviedlo, že používa zahrievaný tabak. V tomto prípade tabak nehorí, ale sa iba nahrieva pri  teplote cca 300°C. To stačí na to, aby sa začal uvoľňovať aerosol obsahujúci nikotín, ale odbúrali sa negatíva vyplývajúce zo spaľovania.  
Len približne 6 % používa elektronické cigarety. Tie fungujú na podobnom princípe, neobsahujú však tabak, ale zahrievajú tekutinu s výťažkom nikotínu.

Boj s mýtmi

Prechod fajčiarov na menej rizikové alternatívy by podporila lepšia informovanosť a vedecky podložená diskusia  o rizikách spojených s fajčením. Prieskum spoločnosti Povaddo, ktorý sa vlani uskutočnil na vzorke 30 000 fajčiarov z 26 krajín sveta potvrdil, že miera informovanosti o alternatívach je všeobecne nízka a fajčiari sú tiež často odrádzaní zmätočnými alebo zavádzajúcimi informáciami. Takmer polovica fajčiarov sa napríklad domnieva, že e-cigarety a zahrievaný tabak sú škodlivejšie alebo rovnako škodlivé ako cigarety.  Ako dôvod, pre ktorý neuvažovali o prechode na lepšiu alternatívu, približne tretina fajčiarov uviedla nedostatok informácií o tom, ako sa tieto produkty líšia od cigariet.
Jedným z pretrvávajúcich mýtov je,  že ochorenia spojené s fajčením – a to i rakovinu, spôsobuje samotný nikotín. Existuje pritom všeobecný vedecký konsenzus, že príčinou zdravotných ťažkostí sú škodlivé látky vznikajúce pri spaľovaní tabaku. Nikotín je stimulant, vyvoláva závislosť, a preto nie je bez rizika, avšak jeho účinky nie sú karcinogénne. Už v roku 1976 britský profesor Michael Russell vyhlásil:  „Ľudia fajčia kvôli nikotínu, ale umierajú kvôli dechtu.“

Potvrdili nižšie riziko

Zníženie zdravotných rizík pri prechode fajčiarov na nové alternatívy potvrdili významné autority z oblasti verejného zdravia. Celosvetovo najrozšírenejšie zariadenie na zahrievanie tabaku označil Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA – Food and Drug Administration, za produkt „vhodný na podporu ochrany verejného zdravia“ a s týmto označením ho  povolil prezentovať na americkom trhu.
Podľa výskumu  jednej z hlavných anglických univerzít – University College London, ľudia, ktorí prešli z cigariet na zahrievaný tabak, boli vystavení nižšej úrovni škodlivých látok, ako tí, ktorí pokračovali vo fajčení. „Táto nižšia expozícia bola zistená pri mnohých škodlivých látkach spojených s rakovinou, srdcovými chorobami a dýchacími problémami,“ uviedla univerzita v januári tohto roka pri zverejnení výsledkov svojho výskumu.
Úrad verejného zdravia Veľkej Británie – Public Health of England (PHE), vo svojej správe o e-cigaretách uvádza, že ich používaním sa obsah škodlivých látok znížil až o 95 %.  „I keď nie sú bez rizika, sú oveľa menej škodlivé ako cigarety,“ uvádza PHE a poukazuje pritom na fakt, že tieto výrobky neprodukujú decht ani oxid uhoľnatý, dve z najškodlivejších zložiek tabakového dymu.

Neotravujú okolie

Jedným z prínosov menej rizikových alternatív je tiež eliminácia pasívneho fajčenia. Na jeho následky ročne umiera viac ako milión ľudí, ktorí nikdy nedržali v ruke cigaretu.


7 mýtov o fajčení, našli ste sa v nich aj Vy?
1. Fajčiari sa dožívajú štandardného veku  

Veľa ľudí si jednoducho povie: „Každý musí na niečo zomrieť“ a popri tom veria, že fajčiari sa dožívajú vysokého veku. V skutočnosti fajčenie preukázateľne skracuje život v priemere o 10-15 rokov.  

2. Trocha dymu nikomu neuškodí

Pozor! Aj pasívne fajčenie zabíja a ročne mu podľahne viac ako
1 milión ľudí, ktorí nikdy nedržali cigaretu v ruke.  Ak fajčíte, berte ohľad na svoje okolie.  

3. Fajčenie je menej škodlivé ako alkohol

V skutočnosti viac ľudí postihnutých alkoholizmom zomiera na ťažkosti spôsobené fajčením ako pitím.  Je to dané aj tým, že u ľudí ktorí pijú je až trikrát vyššia pravdepodobnosť, že sa stanú aj fajčiarmi.   

4. Fajčenie mi pomáha zbaviť sa stresu

Nesprávne. Fajčenie zvyšuje srdcovú frekvenciu a krvný tlak, ďalší stres spôsobujú abstinenčné príznaky. Štúdie ukázali, že bývalí fajčiari sa cítia byť oveľa menej stresovaní, ako keď fajčili.  
5. Hlavnou príčinou zdravotných problémov je nikotín
Tesne vedľa. Nikotín je látka, ktorá vyvoláva závislosť, preto nie je bez rizika. Avšak príčinou zdravotných ťažkostí sú škodlivé látky obsiahnuté v dyme, ktoré vznikajú v procese horenia. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) neklasifikuje nikotín ako karcinogén pre človeka.  

6. E-cigarety boli príčinou úmrtí v Amerike

Zhruba 2 700 Američanov bolo v roku 2019 hospitalizovaných a 64 zomrelo. Dôvodom však neboli e-cigarety, ale používanie nelegálnych náplní s neznámym obsahom, ktoré si užívatelia navyše upravovali svojpomocne. Vstrebávali tak aj látky, ktoré do ľudského tela rozhodne nepatria. Náplne od certifikovaných výrobcov podliehajú schváleniu a výrobca musí deklarovať ich obsah. Produkty s tzv. uzavretým systémom zabraňujú manipulácii s obsahom.   

7. Z batérií v e-cigaretách sa do tela uvoľňujú ťažké kovy

Nie. Batéria a náplň sú uzavreté systémy. Batéria slúži na nahrievanie a do náplne sa z nej neuvoľňujú žiadne látky. Rovnako, ako sa z auto batérie nedostanú žiadne látky do kabíny.


Alternatívy cigariet so zníženým rizikom

Zariadenia na zahrievanie tabaku – vkladá sa do nich tabaková náplň, ktorá sa nahrieva na teplotu cca 300°C.  To stačí na to, aby sa uvoľnil aerosol obsahujúci nikotín, ale odbúrali sa negatíva vyplývajúce z horenia.   

Elektronické cigarety – do nich sa vkladá tekutina s?obsahom nikotínu. Tá sa nahrieva v tzv. vaporizéri, ktorý vytvára paru určenú na inhaláciu.  Aj preto sa v tomto prípade už nehovorí o fajčení, ale o vapovaní.

Graf: zavislostiinak.sk