Lepšie sa mi dýcha, nekašlem, nebolí ma hlava, hovoria fajčiari, ktorí prešli na výrobky bez dymu

Skúsenosti po prechode na alternatívy.

Stále viac fajčiarov nahrádza staré známe horiace cigarety novými výrobkami bez dymu. Robia tak v snahe škodiť menej sebe i ostatným. Podrobne sme zmapovali ich skúsenosti.

Nekašlem, lepšie sa mi dýcha, keďže som astmatik, pískanie pri dýchaní a ranné vykašliavanie zmizli v priebehu mesiacov, prestala ma bolieť hlava.

To sú niektoré z osobných skúsenosti fajčiarov, ktorí opustili cigarety a prešli na nové nikotínové výrobky bez dymu. Zlepšenie svojho stavu pociťuje až 71 % fajčiarov, ktorí túto zmenu podstúpili. Vyplýva to z rozsiahleho prieskumu týždenníkov MY, ktorý mapuje závislosti Slovákov.

Užívatelia bezdymových výrobkov z radov bývalých fajčiarov tiež uvádzajú, že zlepšenie kondície im pomáha viesť aktívnejší život, viacerí sa vrátili k športu. „Môžem behať a športovať, za týždeň nabehám aj 60 km, čo by pri cigaretách bolo úplne nemožné,“ znela jedna z odpovedí v rámci nášho dotazníka.

 

Nezapácham, nič neprepálim
Okrem zdravotnej stránky však užívatelia bezdymových výrobkov vnímajú aj ďalšie výhody. Oceňujú, že im nezapáchajú ruky, šaty ani vlasy, netrúsia všade popol.

V dotazníkoch tiež uviedli, že už nemajú žlté prsty a zlepšila sa im chuť. Niektorí v rámci svojej snahy zbaviť sa cigariet našli komunitu zaujímavých ľudí. V neposlednom rade, keďže tieto výrobky nehoria, nemusia sa obávať, že niečo prepália, či dokonca spôsobia požiar.

V najväčšej miere (62 %) slovenskí fajčiari podľa nášho prieskumu prechádzajú na zahrievaný tabak, na druhom mieste ich záujmu sú elektronické cigarety (25 %) a 12% z fajčiarov z nášho prieskumu nahradilo cigarety nikotínovými vrecúškami.
Len zhruba percento fajčiarov použilo niektoré z pomôcok, ktoré sú dostupné v lekárňach, teda rôzne nikotínové náplasti, spreje či žuvačky.

Prešli, lebo nevedia prestať
Výsledky prieskumu pritom potvrdili, že na nové nikotínové výrobky prechádzajú fajčiari, ktorí nedokážu svoj zlozvyk opustiť.

Až 63 % súčasných užívateľov nových alternatív cigariet totiž uviedlo, že sa predtým pokúšalo s fajčením prestať, no neúspešne. To vyvracia často používanú výhradu, že alternatívy cigariet vytvárajú novú generáciu závislých od nikotínu.
V bezdymových výrobkoch nachádzajú fajčiari možnosť, ako menej škodiť sebe i ostatným. Zdravotné hľadisko bolo totiž rozhodujúcim motívom prechodu na tieto výrobky pre tretinu fajčiarov. Pre ďalších 36 % to však bola aj ohľaduplnosť – jednoducho už nechceli svoju rodinu a okolie obťažovať otravným dymom. Fakty pritom naznačujú, že tak- povediac „zabili“ dve muchy jednou ranou.

Odbúrali hlavný problém
Fajčenie vrátane toho pasívneho spôsobuje desiatky diagnóz s možnými fatálnymi následkami.

Nové elektronické zariadenia na prijímanie nikotínu a ďalšie alternatívy cigariet však predstavujú menšie riziko pre samotných užívateľov, ako aj ich okolie. Prečo?
„Výhodou alternatívneho ´fajčenia´ je, že neprodukuje chemické látky obsiahnuté v tabakovom dyme,“ vysvetľuje onkológ z bratislavského Ústavu sv. Alžbety a odborný garant občianskeho združenia Zdravá žena docent Vladimír Bella.

Pripomeňme, že hlavnou príčinou ochorení, ktorými fajčiari trpia, je vdychovanie dymu z horiacej cigarety. Spaľovanie je tu problém podobne ako v iných oblastiach života.

Príkladom sú škodliviny, pre ktoré majú byť postupne úplne zakázané spaľovacie motory. Alebo už platný zákaz spaľovania odpadu zo záhrad.

Takisto aj dym z klasických horiacich cigariet je nasýtený najrôznejšími škodlivými látkami, ktoré sa usádzajú v tele, pričom mnohé z nich spôsobujú závažné ochorenia. Už v roku 1976 britský profesor Michael Russell vyhlásil:
„Ľudia fajčia kvôli nikotínu, ale umierajú kvôli dechtu.“

Inovácie v podobe bezdymových zariadení však proces spaľovania odbúrali. Namiesto cigaretového dymu sa z nich uvoľňuje len akýsi aerosol – zmes pary a nikotínu, z niektorých ani to. A hoci sú na trhu pomerne krátko, už podľa súčasných vedeckých poznatkov produkujú výrazne menej škodlivých látok a nepreukázali sa pri nich ani účinky pasívneho fajčenia.

„Jedno dnes vieme iste: Nové alternatívy sú jednoznačne menej škodlivé, čo sa týka rizika vzniku rakoviny pľúc. Okrem rizika vzniku rakoviny pľúc sú menej zodpovedné aj za riziko vzniku iných onkologických ochorení, kardiovaskulárnych ochorení aj iných ochorení,“ konštatuje docent V. Bella.

Menej škodlivé neznamená bez rizika
Experti sa zároveň zhodujú, že bez ohľadu na nižšiu škodlivosť nových alternatív fajčenia stále platí, že najlepšie je prestať úplne.

Pre tých, ktorým sa to zatiaľ nedarí, však môžu byť bezdymové výrobky lepším riešením ako cigarety.

Ako zdôrazňuje docent Bella, dlhodobé účinky používania nových výrobkov budú známe až po mnohých rokoch.

„Následky ich používania však určite nebudú rovnaké ako následky u bežných cigariet,“ dodáva.

Hodnotenie medzinárodných autorít
Nižšiu škodlivosť nových nikotínových výrobkov potvrdili aj rešpektované vedecké kapacity a úrady pre ochranu verejného zdravia.

Napríklad, systém na zahrievanie tabaku „IQOS“ prešiel už v roku 2020 rozsiahlym posudzovaním zo strany amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).
V svojom rozhodnutí úrad konštatoval, že „podľa dostupných dôkazov tento výrobok výrazne znižuje tvorbu škodlivých látok v porovnaní s klasickými cigaretami.“

Úrad preto očakáva, že jeho používanie môže prispieť k ochrane verejného zdravia.
Doteraz najrozsiahlejší vedecký výskum škodlivosti elektronických cigariet si nechala vypracovať vláda Spojeného kráľovstva. Práca expertov Univerzity Kings College v Londýne zahŕňala hodnotenie 400 dostupných štúdií z celého sveta. Záverom bolo, že fajčiari, ktorí prejdú na elektronické cigarety, pocítia výrazne zníženie vystavenie svojho organizmu toxickým látkam.

„Užívanie e-cigariet z krátkodobého a strednodobého hľadiska prináša len malý zlomok rizík fajčenia,“ uviedla hlavná autorka výskumu, profesorka Ann McNeillová. Zároveň zdôraznila, že to neznamená, že sú bez rizika, zvlášť pre ľudí, ktorí predtým nefajčili.

Vladimír Tošovec
Externý prispievateľ