Z tipovania výsledkov je hazard číslo jeden. Na konte má viac závislých pacientov ako automaty

Novodobé závislosti sa často dedia, ovplyvňuje ich aj vysoká impulzivita a sklon k negatívnemu emočnému prežívaniu, hovorí v rozhovore ADAM KURILLA, klinický psychológ a psychoterapeut v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave.
Čo sú to novodobé závislosti?

Ako to vyplýva už z názvu, ide o problematické správanie alebo v niektorých prípadoch aj závislosti, ktoré prináša nová doba a hlavne digitálne technológie. V rámci klasifikačných systémov, ktorými sa riadia lekári a iní zdravotníci, ktorí diagnostikujú ochorenia, sem zaraďujeme gambling a gaming. Niektorým ľuďom však môže spôsobovať ťažkosti napríklad aj nadmerné používanie smartfónov, sociálnych sietí, alebo online nakupovanie, ktoré môže prinášať veľké finančné straty a podobne.

Ktoré z týchto problematických typov správania sú oficiálne klasifikované ako psychické poruchy?

Hazardné hranie, teda gambling a hranie digitálnych hier, po anglicky gaming. Na ustálenom slovenskom preklade sa zatiaľ pracuje. V oboch prípadoch však musí ísť o taký spôsob hrania, ktorý výrazne narúša život jednotlivca.

Z vlaňajšieho prieskumu v rámci projektu Závislosti inak, do ktorého sa zapojilo bezmála 15-tisíc respondentov, vyplynulo, že k najčastejším činnostiam, ktorým sa ľudia venujú na svojich mobiloch, sú sociálne siete, vyhľadávanie informácií na internete a četovanie. Sedem opýtaných žien z desiatich si myslí, že s mobilom v ruke trávia viac času, ako je zdravé. Kde je hranica, kedy sa dá hovoriť o bezproblémovom a patologickom užívaní internetu?

Neexistuje úplná zhoda na tom, kedy je to už patologické správanie a kedy nie. Myslím si, že je to veľmi individuálne. Niektorí ľudia strávia veľa času s mobilom, ale časť z toho môže byť pre pracovné povinnosti. Čiže samotný čas strávený na smartfóne alebo pri počítači nie je spoľahlivým kritériom, podľa ktorého by sa dalo uvažovať, či ide alebo nejde o problematické používanie.

Červenou zástavou je, keď už to spôsobuje nejaké ťažkosti v živote. Narúša vzťahy, pracovný alebo školský výkon. Alebo keď sa človek cíti nesvoj, úzkostný alebo bez nálady, a napriek tomu pokračuje v používaní. Toto je varovný signál.

Ak by sme si požičali diagnostické kritériá používané pri gamblingu alebo gamingu, tak ide hlavne o narušenú kontrolu. Teda ak mobil používam viac, ako by som chcel a v situáciách, kedy sa to veľmi nehodí. V čase, kedy by som mal robiť niečo iné. Potom ide aj o prioritizáciu rizikovej činnosti. Človek začne zanedbávať iné aktivity či koníčky. Tretím kritériom je narušená schopnosť prestať s tou činnosťou napriek tomu, že má zjavné negatívne dôsledky na život, ktoré si človek aj uvedomuje.

V prípade závislostí je to často tak, že keď ľudia nedokážu prestať, tak ešte zintenzívnia problematické správanie, lebo im to dočasne pomáha. Chvíľkovo sa zbavia negatívnych emócií, ktoré závislosť so sebou prináša.

Ktoré typy aktivít na internete alebo smartfóne môžu viesť k problematickému užívaniu?

Určite hazardné hranie, ktoré sa výrazne presunulo do online priestoru a je veľmi ľahko dostupné. Má preto vysoký potenciál vyvolať závislosť u ľudí, ktorí sú na to nejakým spôsobom predisponovaní alebo zraniteľní.

Ďalej ide o činnosti, ktoré sú odmeňujúce a uspokojujúce. Napríklad nakupovanie online alebo sledovanie pornografie. Samozrejme by som sem zaradil používanie sociálnych sietí. Aj keď pre nejdnoznačné kritériá, kedy už ide o problém, sa ťažko robia štúdie na zistenie problematického správania. Nemáme presne zadefinované, čo presne to je, a teda ani štatistiky a počty problematických používateľov.

Z prieskumu, ktorý sme robili u stredoškolákov, vyplynulo, že tí, ktorí mali ťažkosti s používaním internetu, oveľa častejšie používali aj sociálne siete v porovnaní s bezproblémovými používateľmi internetu.

Aký je rozdiel medzi gamblingom a gamingom?

Z definície hazardného hrania, teda gamblingu, vyplýva, že ide o činnosť, pri ktorej hráč vsadí najčastejšie peniaze, ale pokojne aj niečo iné, čo má pre neho hodnotu, na výsledok hry, ktorý je neistý. Pri gamingu ľudia nestávkujú a nevsádzajú peniaze, aj keď dnes už je možné za peniaze získavať určité výhody v hre.

Ako sa pri hraní a gamblovaní vyvinie problematické alebo patologické hranie?

Sú ľudia, ktorí majú genetickú alebo biologickú predispozíciu na to, aby sa u nich rozvinula závislosť. Tí sú viac zraniteľní a majú od začiatku tendenciu stupňovať frekvenciu a dĺžku hrania. Tým sa u nich môžu postupne rozvinúť symptómy závislosti a naruší sa ich kontrola nad hraním. Problémové hranie alebo porucha v dôsledku hrania sa však môže vyvinúť u každého.

Aký typ ľudí je náchylnejší na problematické správanie pri hraní videohier alebo hazardnom hráčstve?

Pomerne dôležitú úlohu zohráva dedičnosť. Čím viac predkov trpelo nejakou závislosťou, tým väčšia je pravdepodobnosť, že ňou budú trpieť aj potomkovia, ak sa budú venovať rizikovým činnostiam. Podstatné je aj neurobiologické nastavenie mozgu, hlavne vysoká impulzivita. Ľudia, ktorí majú tendenciu konať bez toho, aby si vopred premysleli, čo idú robiť a aké to bude mať dôsledky, sú zraniteľnejší voči rozvoju závislosti. Rovnako aj ľudia s tendenciou k negatívnemu emočnému prežívaniu, alebo ktorí sú úzkostnejší a depresívnejší. Gaming aj gambling totiž zmierňujú negatívne emócie.

Existujú aj sociálne rizikové faktory. Ak sa človek pohybuje v prostredí, v ktorom je hazardné hranie vnímané neutrálne alebo dokonca pozitívne, je pravdepodobnejšie, že aj on začne hrať. Čo sa týka hrania videohier, oveľa zraniteľnejšie sú deti a adolescenti. Výskyt problémového hrania je v tejto skupine oveľa vyšší a s vekom postupne klesá.

Má aj gambling svoju rizikovú skupinu?

Muži sú pravdepodobne náchylnejší na rozvoj tejto závislosti. V liečbe vidíme, že pomer mužov a žien je deväť k jednej, s touto poruchou tak výrazne častejšie vstupujú do liečby muži. To isté platí pre gaming, tiež sú zraniteľnejší muži. Priemerný vek vstupu do liečby pre hazardné hranie je 33 až 34 rokov, ale ľudia začínajú hrať v 17 alebo 18 rokoch. Až neskôr sa to vystupňuje natoľko, že vyhľadajú pomoc. Zraniteľnejšie sú sociálne slabšie skupiny ľudí. A to najmä preto, že často nie sú dostatočne informovaní o možných dôsledkoch hrania a problémy sa u nich oveľa skôr prejavia, keďže disponujú menším obnosom peňazí a rýchlejšie sa dostanú do finančných ťažkostí.

Prečo muži viac prepadávajú závislostiam?

Úlohu pravdepodobne zohráva viacero faktorov, najmä sociálnych. Ak ženy sedia v herni, ľudia sa na ne pozerajú inak, ako na mužov, u ktorých je to viac tolerované. Muži výraznejšie prepadajú všetkým typom závislostí, nielen gamblingu a gamingu. Je tam pravdepodobne aj nejaký dôležitý biologický faktor, ktorý ich robí zraniteľnejšími.

Ako novodobé závislosti ovplyvňujú duševné zdravie ľudí?

Samotná závislosť je poruchou duševného zdravia. Dôsledky závislosti sa prejavujú vo všetkých oblastiach života. V prípade hazardného hrania, keď ľudia vstupujú do liečby, už majú väčšinou vážne finančné problémy a veľké dlhy, s čím je spojený obrovský stres. Môžu sa u nich následne prejaviť úzkostné poruchy, bývajú depresívni v dôsledku situácie, v ktorej sa nachádzajú. Mávajú vzťahové problémy, v práci sú často menej výkonní, lebo sú unavení a mysľou inde. Rozmýšľajú nad tým, ako zohnať peniaze, splatiť dlhy a ako celú situáciu skryť pred blízkymi.

V minulosti museli ísť hazardní hráči do herní a stávkových kancelárií, dnes môžu hrať z domu cez internet. Spôsobil presun hrania do online priestoru nárast prípadov patologického hrania?

Dnes už väčšina našich pacientov hrá online a väčšinou ide o stávky na športové zápasy. Ale nedá sa povedať, že by pacientov bolo viac ako v minulosti, kedy hrali v kamenných prevádzkach. Skôr naopak, je ich menej. Je to hlavne vďaka registru vylúčených osôb z hazardného hrania, ktorý na Slovensku funguje od roku 2019. Ide o samovylučovací program, kde sa môžu ľudia dobrovoľne zaregistrovať a je im znemožnené hrať hazardné hry u prevádzkovateľov licencovaných na Slovensku. Pre mnohých hráčov je prijateľnejšie pridať sa do registra a znemožniť si hranie, ako vyhľadať liečbu. Existujú aj kritériá, na základe ktorých je človek zaradený do registra vylúčených osôb z hazardu automaticky.

 

Čo všetko je gambling
Je to aktivita, pri ktorej človek vsadí niečo, čo má pre neho hodnotu na neistý výsledok. Zákon o hazardných hrách hovorí, že ide o hracie automaty, stávkovanie, pričom stávkovať sa dajú športové zápasy, výsledky volieb, dostihy, prakticky čokoľvek. Potom tam patria lotérie, stieracie žreby, bingo, hry v kasínach, napríklad ruleta, poker a ďalšie kartové hry.

 
Register vylúčených osôb teda funguje ako akási prevencia?

Ľudia, ktorí sa zaregistrujú, už väčšinou majú problém, ale je to pre nich prijateľnejšie ako chodiť na terapiu. Uvidíme, ako dlho to bude fungovať. Cez telefonickú linku, ktorú prevádzkujeme a slúži na pomoc ľuďom s problémami s hraním, postupne pribúdajú otázky, ako sa dá z registra vymazať.

Môže človek kedykoľvek z registra odísť?

Do registra sa človek dostane niekoľkými spôsobmi. Automaticky je možné zaradiť človeka, bez jeho súhlasu, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, študentského štipendia, alebo ak má dlh na výživnom na deti. Ďalšia možnosť je, že pacienta do registra zaradí psychiater, ktorý mu diagnostikuje poruchu hrania hazardných hier. To sa deje so súhlasom toho pacienta. Najčastejšie využívanou možnosťou je, že sa človek zaregistruje sám prostredníctvom úradu pre reguláciu hazardných hier. V tomto prípade sa môže sám aj odhlásiť, ale najskôr po šiestich mesiacoch od registrácie.

V prípade, že pacienta do registra zaradil psychiater, len on môže požiadať o výmaz, avšak na žiadosť pacienta by tak mal spraviť. Poberatelia dávky, štipendia či dlžníci na výživnom sú vymazaní až potom, ako zanikne podmienka na ich zaradenie v registri.

Ako túto problematiku ovplyvnila pandémia koronavírusu?

Zdá sa, že sa znížil výskyt ľudí, ktorí majú problémy s hazardným hraním, pretože nejakú dobu boli herne zatvorené, nekonali sa športové zápasy a podujatia. Mnohí zistili, že bez toho dokážu žiť a prestali. Pokles nastal v počte hovorov na našu linku aj v počte pacientov, ktorí nastúpili na liečbu. Teraz to začína pomaly stúpať, ale ešte vždy nie sme na číslach spred pandémie. V súčasnosti máme asi polovicu pacientov. V tomto poklese však pravdepodobne zohráva dôležitú úlohu aj spomínaný register vylúčených osôb z hazardu. Pandémia na druhej strane urýchlila nástup online verzií hazardného hrania. Predtým sme mali väčšinu pacientov, ktorí hrali v kamenných prevádzkach, dnes väčšina hrá a stávkuje online.

Prečo je stávkovanie také populárne, že s ním má problémy väčšina vašich pacientov?

Pretože sa presunulo do online priestoru. V minulosti stávkovanie nemalo taký vysoký potenciál vyvolať závislosť, pretože hra bola veľmi pomalá. Človek išiel do stávkovej kancelárie, vsadil si, potom musel niekoľko dní čakať na odohratie zápasov a výsledky. Dnes je hra mimoriadne rýchla, v priebehu zápasu je možné si online vsadiť na rôzne veci a už to pripomína hru na automatoch. Dôležitú úlohu zohráva aj kognitívne skreslenie, teda že hráči sú neprimerane presvedčení o tom, že dokážu odhadnúť a kontrolovať výsledok. Pri stávkovaní je tento problém evidentný, lebo hráči sú často presvedčení, že športu rozumejú a vedia správne odhadnúť výsledok.

Ako vyzerá pri poruche hazardného hrania vstup do liečby, ako sa uplatňuje diagnostika a ako prebieha terapia?

Vstupu do liečebného programu by malo predchádzať vyšetrenie psychiatrom a psychológom, ktorí na základe stanovených diagnostických kritérií určia, či sa jedná o poruchu hazardného hrania, prípadne či nie sú prítomné ďalšie poruchy. Liečba patologického hráčstva spočíva hlavne v psychoterapii, pretože neexistuje oficiálna schválená psychofarmakologická liečba. Terapia väčšinou prebieha skupinovou formou, spravidla raz za týždeň a v prípade ambulantnej liečby sa odporúča, aby trvala rok. Môže sa stať, že porucha je natoľko závažná, že si vyžaduje hospitalizáciu. Pre tieto prípady existujú rezidenčné programy, ktoré na Slovensku trvajú desať až dvanásť týždňov.

Aká účinná je liečba?

Neexistuje úplná zhoda, že čo sú kritériá úspešnej liečby. Dávnejšie sme robili prieskum, v rámci ktorého sme kontaktovali pacientov tri roky po vstupe do liečby a pýtali sme sa ich, či abstinujú. Z ľudí, ktorí sa liečili pre hazardné hranie, 83 percent uviedlo, že za posledných šesť mesiacov nehralo. To je pomerne vysoká úspešnosť.

Ale boli to ich tvrdenia, ktoré sa ťažko overujú.

To je pravda, ale predchádzajúce výskumy ukázali, že takéto sebahodnotenie je spoľahlivé.

V minulosti ste sa vyjadrili, že pri patologických hráčoch je celkom vysoká miera predčasného ukončenia liečby. Prečo je to tak?

Ukázalo sa, že v priebehu prvých šiestich mesiacov vypadne z liečby sedemdesiat percent pacientov. Prvý polrok je kritická hranica, v tomto období najčastejšie dochádza k relapsom. Je to pomerne vysoká miera predčasného ukončenia liečby, ale je porovnateľná s inými závislosťami.

V prípade hrania to nemusí byť až taký veľký problém, pretože je dosť možné, že pacientom stačí kratší čas na liečbu ako pol roka. Cítia sa stabilizovaní a sebaistí. My im síce odporúčame rok, ale samozrejme, liečba môže byť úspešná aj za kratší čas.

Neznamená to ale, že všetci, ktorí ukončili predčasne liečbu, aj abstinujú. Je mnoho pacientov, ktorí ukončia liečbu, pretože sa vrátili k hraniu, hanbia sa a už nechcú na terapiu prísť.

K úspešnejšej liečbe by mohlo dopomôcť, keby bola viac individualizovaná. Sú výskumy, ktoré hovoria, že napriek rovnakej diagnóze nie sú hazardní hráči homogénnou skupinou a dajú sa rozdeliť minimálne do troch subtypov, pri ktorých by sa dal vytvoriť špecifický program. Zavádzanie a overovanie účinnosti takýchto prispôsobených programov by bolo náročné na personálne aj finančné zdroje.

Ako na Slovensku funguje prevencia a regulácia patologického hrania? Čo by sa v súčasnom systéme malo zmeniť, aby bol účinnejší?

Najväčší problém na Slovensku, čo sa týka prevencie na celospoločenskej úrovni, je regulácia reklamy. Je nemožné vyhnúť sa reklamám na hazardné hry, v súčasnosti je nimi mediálny priestor doslova zaplavený. Napríklad pri alkohole je účinným opatrením pre zníženie celkového množstva skonzumovaného alkoholu v populácii regulácia reklamy. Pri gamblingu máme v tomto smere veľké medzery.

Existujú opatrenia na minimalizáciu škôd a rizík, ktoré sú uplatňované aj na Slovensku. Napríklad už spomínaný samovylučovací program, ktorý funguje dobre. Účinným opatrením by mohlo byť stanovenie si limitov samotným hráčom. Ak prehrá určitú sumu peňazí, ďalej ho hra nepustí. Toto opatrenie na Slovensku v online priestore máme, je však dobrovoľné a pravdepodobne ho využíva len málo hráčov. Pomohlo by, keby to prevádzkovatelia hazardných hier stanovili ako podmienku pre každého.

Ďalším preventívnym prvkom, ktorý nariaďuje prevádzkovateľom náš zákon o hazardných hrách, sú vyskakovacie informačné okná, ktoré hráča upozorňujú na čas strávený pri hre, koľko je v strate, alebo poskytujú všeobecné informácie, že hranie je len pre ľudí nad osemnásť rokov, že môže spôsobiť poškodenie zdravia a podobne. Tiež to ale má svoje rezervy, lebo okno sa ukáže na začiatku hrania a potom už nie. Účinné by bolo, ak by okno napríklad prerušilo hru po hodine, prípadne skôr.

Ide o opatrenia takzvaného zodpovedného hrania hazardných hier? Čo to vlastne je?

Áno, v literatúre sa používa termín nástroje zodpovedného hrania. Existujú dva myšlienkové prúdy zaoberajúce sa reguláciou hazardu. Prvý sa snaží preniesť zodpovednosť na samotného hráča, ktorý by mal vedieť, kedy, ako dlho hrať, koľko môže vsadiť a podobne. Tento prúd narába s pojmom zodpovedné hranie. Druhý prúd vychádza z pozície verejného zdravia a hovorí, že zodpovednosť by nemala byť len na hráčovi, ale má byť zdieľaná medzi hráčom, prevádzkovateľom a tými, ktorí regulujú hazardné hranie, teda štát, vyšší územný celok či obec. Tento prúd používa termíny ako nástroje minimalizácie poškodenia alebo rizík.

Ako sú na tom Slováci s patologickým hraním v porovnaní s inými krajinami?

Odhad je, že v celosvetovom meradle má nejaký významný problém s hraním 1,3 percenta dospelej populácie. Na Slovensku je to 2,2 percent. Čiže sme nad celosvetovým priemerom a v rámci Európy je prevalencia u nás pomerne vysoká.

Ako bude vyzerať budúcnosť hazardu?

Myslím si, že online hazard postupne pohltí kamenné prevádzky, ktoré už nebudú rentabilné. Mali by sme sa preto sústrediť na to, ako regulovať online hranie. Pri tom môžu byť veľmi účinné niektoré opatrenia, ktoré som spomenul.

Jana Wurstová