Unikátny prieskum: Marihuanu tolerujeme, tvrdé drogy nie

Väčšina Slovákov by povolila fajčenie „trávy“ pre vlastnú potrebu. Ostatne, polovica s tým má osobnú skúsenosť. Aj také zistenia priniesol rozsiahly prieskum Závislosti inak, ktorého sa zúčastnilo bezmála 15-tisíc respondentov.

Neutíchajúca obľuba marihuany na Slovensku je známy jav. Prieskum potvrdil, že vo vekovej skupine 20 až 39 rokov ju aspoň raz vyskúšalo vyše 60 percent ľudí. A plných 31 percent školákov malo jointa v ústach ešte predtým, ako dostali občiansky preukaz. Chlapci trávu fajčia častejšie ako dievčatá.
Najčastejšie sa ale s touto ľahkou drogou začína na strednej škole. Štvrtina účastníkov prieskumu potom marihuanu prvýkrát okúsila až po maturite. Skúsenosť s THC prirodzene ovplyvňuje následný postoj k jej legalizácii. Zatiaľ čo medzi tými, ktorí vedia, ako táto droga chutí, je pre jej zrovnoprávnenie s alkoholom a cigaretami 75 percent ľudí, medzi marihuanovými abstinentmi prevažujú tí, ktorí by ju radšej ponechali v ilegalite.

Marihuana ako vstupná droga

O marihuane sa často hovorí ako o vstupnej droge do sveta tvrdých drog. Prieskum Závislosti inak skutočne ukázal, že drvivá väčšina súčasných či bývalých užívateľov tvrdých drog má skúsenosť s trávou. Ľudí, ktorí vyskúšali tvrdé drogy bez toho, aby kedy ochutnali marihuanu, je zanedbateľný zlomok. Na druhej strane to ešte neznamená, že medzi fajčením trávy a užívaním tvrdých drog je nejaká príčinná súvislosť.
Skúsenosť s tvrdými drogami priznalo len 14 percent účastníkov prieskumu, ďalšie 3 percentá Slovákov by ich rada vyskúšala. Podobný podiel respondentov pozná zo svojho blízkeho okolia niekoho, kto tieto látky stále užíva. Dobrá polovica z týchto užívateľov tvrdých drog sa niekedy zo svojej závislosti liečila.

Bratislava a zahraničie vedie

A ako vyzerá typický slovenský konzument tvrdých drog? Je to mladý muž vo veku 15 až 19 rokov, žije v Bratislave alebo v zahraničí a (kvôli svojmu veku) má len základné vzdelanie a je slobodný. Najmenej užívateľov drog nájdeme neprekvapivo medzi dôchodcami, len každý dvadsiaty mal niekedy v ústach joint.
Polovica účastníkov prieskumu by narkomanov poslala na liečenie. No takmer isto veľká skupina ľudí by ich nechala byť. Šesť percent opýtaných by ich najradšej pohnalo pred súd. Represívny postoj častejšie zaujímajú ľudia so základným vzdelaním, vysokoškoláci sú naopak liberálni.