Skoncujte s fajčením už dnes!

Čo viete o možnostiach znižovania zdravotného rizika u fajčiarov? Otestujte si svoje vedomosti v kvíze a zapojte sa do súťaže.

Z prieskumu Závislosti inak, ktorý uskutočnili regionálne noviny MY na vzorke takmer 15-tisíc respondentov, vyplynulo, že až takmer 65 % fajčiarov by chcelo s týmto zlozvykom prestať. Realita je však zložitejšia. Odborníci na odvykanie prirovnávajú intenzitu tejto závislosti dokonca k závislosti od heroínu. Ľudia, ktorí podľahnú fajčeniu, tak často pokračujú v tomto zlozvyku aj keď si uvedomujú, že im to už spôsobuje vážne ťažkosti.

Podľa štatistík sa priemerný dospelý fajčiar pokúsi prestať s fajčením 6 – 30-krát. Kvôli závislosti na nikotíne je počet zlyhaní vysoký, len 3-4% fajčiarov sa podarí so svojou závislosťou úplne skoncovať bez odbornej pomoci.

Cigaretový dym obsahuje viac ako 6 000 škodlivých látok, ktoré si nachádzajú cestu do fajčiarových pľúc, do ovzdušia I k nefajčiarom. Napriek informáciám o škodlivosti cigariet dospelí fajčiari dobrovoľne vo fajčení pokračujú. Na Slovensku momentálne fajčí približne 26 % dospelej populácie. Podobne je v tomu v celej EÚ. Takisto aj Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že počet dospelých fajčiarov vo svete sa do roku 2025 nezmení.

Jednou z ciest, ako zmierniť škodlivé dopady fajčenia na populáciu je prístup nazývaný znižovanie rizika. Ten je zameraný na presmerovanie dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení na menej rizikové formy prijímania nikotínu. Nové alternatívy k cigaretám, ako napríklad zariadenia na nahrievanie tabaku alebo elektronické cigarety odbúrali proces spaľovania a neprodukujú tak dym ako cigarety. Uvoľňuje sa z nich aerosól, ktorý obsahuje až o 95 % menej škodlivých látok.

Prístup znižovania rizika môže zachrániť životy ťažkých fajčiarov, ktorí nie sú schopní z akýchkoľvek dôvodov trvalej abstinencie, pričom považuje za obzvlášť dôležité významné zníženie následkov sekundárneho, čiže pasívneho fajčenia, pretože v prípade fajčenia cigariet a ich následkov sa fajčenie stáva záležitosťou celého okolia.

Najlepšie pre zdravie je však prestať používať tabakové výrobky úplne alebo nikdy nezačať.