10 najčastejších otázok a odpovedí o závislostiach

Členovia a odborníci z občianskeho združenia Liga za duševné zdravie sa pravidelne stretávajú s otázkami ľudí o rôznych typoch závislostí. Na tie najčastejšie odpovedá klinický psychológ Jozef Ďanovský z poradne Nezábudka.

1. Ako zistím, že som závislý?

Medzi najčastejšie príznaky závislosti patrí najmä silná túžba, alebo nutkavosť užiť látku. Človek má ťažkosti s kontrolou užívania látky, prítomná je rastúca tolerancia dávok, už nestačí toľko čo kedysi, musí si dať viac. Pri závislosti človek zanedbáva iné záujmy a sociálne väzby na úkor užívania látky a nevie ju prestať užívať aj napriek tomu, že vie o jej škodlivých dopadoch a vidí jasné dôsledky nemierneho užívania.

2. Ak si dám len jeden pohár denne, je to už závislosť?

Z krátkodobého hľadiska pohár denne ešte závislosť nevyvolá, no postupne sa z toho môže vytvoriť návyk a následne z dlhodobého hľadiska je tam aj riziko vytvorenia závislosti. Teda pár dní po sebe by pohár alkoholu denne u dospelej osoby, ktorá nemá predispozície na závislosť, nemal byť problém, no už pravidelné niekoľkotýždňové a viacmesačné pitie pohára alkoholu denne môže byť rizikové.

3. Ako dlho trvá liečenie závislosti?

Liečba závislosti ako takej je doživotný proces, tak ako je závislosť celoživotné ochorenie. Výsledkom liečby závislosti je doživotná abstinencia. Samotná liečba v liečebni trvá tak ako pri látkových (alkohol, drogy) aj pri nelátkových (internet, mobil) závislostiach približne tri mesiace.

4. Je liečba závislostí hradená zo zdravotného poistenia?

Áno, v prípade, ak človek nemá nedoplatky na zdravotnom poistení, liečba závislosti je plne hradená zdravotnou poisťovňou.

5. Dá sa liečiť závislosť len v nemocnici, alebo aj ambulantne liekmi? Používa sa ešte antabus?

Antabus sa už určite nepoužíva, dnešná medicína má k dispozícii moderné liečebné preparáty. Napriek tomu je dnes hlavnou liečebnou metódou psychoterapia. Liečba závislosti môže prebiehať okrem liečební aj ambulantne, všetko po dohode pacienta s jeho ošetrujúcim lekárom. Dôležitá je aj následná rehabilitácia, resocializácia, doliečovanie a podpora v trvalej abstinencii – takzvané kluby.

6. Sú závislosti duševná porucha alebo morálne zlyhanie?

Závislosť sa radí medzi psychické poruchy. Sami o sebe nepredstavujú morálne zlyhanie. Medzi ľuďmi, ktorí trpia touto duševnou poruchou, však môže dochádzať pri nedostatočnej liečbe a odmietaní liečby zo strany pacienta k tomu, že pod vplyvom návykovej látky dochádza k strate morálnych zábran a hodnôt a v akútnej fáze závislosti môže človek konať neprispôsobivo a až v protiklade so svojimi morálnymi hodnotami.

7. ako máme dostať závislého člena rodiny na liečenie? dá sa to proti jeho vôli?

Dôležité je vedieť mu vysvetliť, že je potrebná liečba závislosti a nastaviť hranice, ktoré ho neodsudzujú no zároveň sú zrozumiteľné a striktné. Je dobré ak sa rodina zhodne a dohodnú sa na postupe. Môže pomôcť vysvetliť závislému členovi rodiny, že nie je odsúdený ako človek, že mu rodina pomôže, no je potrebné, aby rešpektoval nariadenie psychiatra, ktorý môže napísať návrh na ambulantnú alebo ústavnú formu liečby.
Na Slovensku existuje aj ochranné opatrenie. Môže byť človeku uložené ochranné protialkoholické, alebo protitoxikomanické liečenie. Takéto liečenie nariaďuje súd a to na základe toho ak vyhodnotí, že daný človek spáchal pod vplyvom návykovej látky trestný čin a môže pokračovať v rizikovom správaní alebo a byť na slobode nebezpečný pre seba a iných. Táto forma liečenia sa vykonáva v ústavoch na výkon trestu , prípadne aj v dobrovoľných liečebniach.

8. fungujú rôzne tablety a náplasti na zníženie závislosti na nikotíne dostupné voľne v lekárni?

Do určitej miery hlavne v začiatkoch abstinencie môžu byť nápomocné pri zvládaní cravingov, čo je nutkavá chuť na nikotín, alkohol, drogy a podobne. Môžu uľahčiť ľahšie zvládať abstinenčné príznaky. No bez vlastnej práce na sebe a popasovaním sa zo svojou závislosťou aj odbornou pomocou, samé o sebe extra výsledky neprinesú.

9. viackrát som sa snažil skončiť s pitím, ale moje okolie ma stále ponúka? ako mám odolať?

Neexistuje univerzálna odpoveď. Pomáhajú rôzne typy kvázi výhovoriek (som autom, beriem lieky, mám teraz mesiac bez pitia, lekár mi zakázal a podobne) poprípade povedať „už mám v živote svoje odpité“. Poprípade použiť techniku obohratej platne – dookola vravieť nie, alebo použiť kráľovskú metódu, liečil som sa, neviem piť, nenúkajte ma a podobne. Poprípade kombinovať tieto spôsoby. Prípadne sa poradiť s odborníkom a hľadať ďalšie riešenia.

10. zistili sme, že naše dieťa fajčí marihuanu, môže sa stať závislým?

Na marihuanu sa môže vytvoriť psychický návyk a môže sa na nej stať dieťa závislé. V praxi som sa stretol aj už sprofanovaným názorom, že marihuana môže byť vstupnou bránou k iným najmä k tvrdším drogám, moja skúsenosť so závislými klientmi dáva za pravdu tejto teórií o vstupnej bráne, aj keď to určite neplatí na každého užívateľa marihuany.

Klinický psychológ Jozef Ďanovský.
Foto: archív LDZ.